• 1

Projektai

2019 m. LBTA kartu su 17 partnerių pradėjo įgyvendinti INTERREG projektą projektą „Bio-grįstos vertės grandinės atvėrimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value). Projekto tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono (BJR) viešųjų ir privačių subjektų gebėjimą gaminti ekologiškesnę ir ekonomiškai perspektyvesnę bioenergiją, naudojant naujus biomasės šaltinius (daugiausia biologines atliekas) energijos gamybai, o taip pat gebėjimą naudoti bioenergijos gamybos atliekas aukštos pridėtinės vertės biologiniams produktams gaminti. Projekto koordinatorius – Vytauto Didžiojo universitetas. Projekto trukmė nuo 2019-01-01 iki 2021-06-30. Projekto biudžetas 2,79 mln Eur. Daugiau apie projektą galima sužinoti svetainėje www.balticbiomass4value.eu.

LMT finasavimo priemonė “Parama akademinėms asociacijoms”  projektui “Lietuvos biotechnologų asociacijos internetinės svetainės atnaujinimas” (Nr. S-ACO-17-20, įgyvendinimo trukmė 2017.09.01-2017.11.10, 1500 Eur).

LMT finasavimo priemonė “Parama akademinėms asociacijoms”  projektui “LBTA tarptautinė veikla EuropaBio organizacijoje” (Nr. ACO-09/2015, įgyvendinimo trukmė 2015.05.01-2015.12.01, 2200 Eur).

LMT finasavimo priemonė “Parama akademinėms asociacijoms” projektui “LBTA tarptautinė veikla EuropaBio organizacijoje” (Nr. ACO-11/2014, įgyvendinimo trukmė 2014.07.01-2014.12.01, 7500 Lt).