Pagal 2017 m. gegužės mėnesį LBTA kartu su Lietuvos biochemikų draugija atliko Lietuvoje vykdomų 19 studijų programų, susietų su biotechnologijos mokslais, analizę. Šios studijų programos yra įgyvendinamos didžiuosiuose Lietuvos universitetuose VU, VDU, KTU, VGTU, LSMU.

Universitetas

Studijų programa

Studijų pakopa

VU Biochemija B M
Molekulinė biologija B M
Mikrobiologija ir biotechnologija B M
VDU Biochemija B
Biocheminė analizė M
Biotechnologija B M
Molekulinė biologija ir biotechnologija M
VGTU Bioinžinerija B M
Nanobiotechnologija M
KTU Pramoninė biotechnologija B M
LMSU Medicininė ir veterinarinė biochemija B
ASU Agrobiotechnologija M
Augalų biotechnologija B
B – I studijų pakopa (bakalauras); M – II studijų pakopa (magistras). Raudonai pažymėtos naujai (laikotarpyje 2013-2017 m.) sukurtos studijų programos.

Studijų programų analizė parodė, kad iš viso šiuo metu minėtose programose studijuoja 1420 studentų: 1143 bakalaurai ir 277 magistrantai. Tai yra beveik 447 studentais daugiau bei 2013 m., kai jų skaičius siekė 973. Magistrantūros studijas baigusių studentų skaičius išlieka beveik nepakitęs: 2014 m. – 91 magistrantas, 2015 m. – 102 magistrantas ir 2016 m. – 92 magistrantai.

Visas studijų, susietų su biochemija ir biotechnologija, sąrašas bei detalesnė informacija apie kiekvieną studijų programą pateikima žemiau.

Studijų programos pavadinimas, numeris studijų programų registre

Įkurta programa

Studijų programos pakopa, studijų trukmė

Studentų skaičius šiuo metu 2017 m.

Įgyta kvalifikacija

VILNIAUS UNIVERSITETAS, GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRAS BIOMOKSLŲ INSTITUTAS BEI CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETAS

Molekulinė biologija
612C71001
(Kodas pagal ISCED – 51142)
1995 Bakalauro 4 metai I kurse – 33
II kurse –32
III kurse – 38
IV kurse – 36
Molekulinės biologijos bakalauras
Molekulinė biologija
621C71002
(Kodas pagal ISCED – 51142)
2011 Magistro 1,5 metai I kurse – 12
II kurse –14 (jau baigė)
Molekulinės biologijos magistras
Mikrobiologija ir biotechnologija
612C50001
2013 Bakalauro 4 metai I kurse – 31
II kurse –29
III kurse – 24
IV kurse – 22
Mikrobiologijos bakalauras
Mikrobiologija ir biotechnologija
621C50001
2009 Magistro 2 metai I kurse – 13
II kurse – 15
Mikrobiologijos magistras
Biochemija
612C73001
(Kodas pagal ISCED – 51142)
1961 Bakalauro 4 metai I kurse – 38
I kurse – 34
III kurse – 31
IV kurse – 30
buvo Biochemijos bakalauras, dabar keičiasi
Biochemija
621C73001
(Kodas pagal ISCED – 51142)
1995 Magistro 2 metai I kurse – 18
II kurse – 17
buvo Biochemijos magistras, dabar keičiasi

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Biochemija
612C73002
2010 Bakalauro 4 metai I kursas – 13
II kursas – 13
III kursas – 30
IV kursas – 15.Kaip gretutinė specialybė:
I kursas-1
II kursas – 2
III kursas – 5
IV kursas – 5
Biochemijos bakalauras
Biocheminė analizė
621C77001
2010 Magistrantūra 2 metai; Ištęstinės studijos 2 arba 3 metų (kolegijų absolventams) I kursas – 8
II kursas – 9Ištęstinių studijų:
I kursas – 5
II kursas – 6
Taikomosios biochemijos magistras
Biotechnologija
612J70002
(Kodas pagal ISCED – 6450710)
2012 Bakalauro 4 metai I kursas – 56
II kursas – 63
III kursas – 60
IV kursas – 64
Biotechnologijos bakalauras
Taikomoji biotechnologija
612J70002
(Kodas pagal ISCED – 6450710)
2016 Magistro 2 metai I kursas – 12 Biotechnologijos magistras
Molekulinė biologija ir biotechnologija
6211DX012
1994 Magistro 2 metai I kurse – 24 (iš jų 13 užsieniečiai, 13 ištęstinės studijos)
II kurse – 17 (iš jų 4 užsieniečiai, 13 ištęstinės studijos)
Molekulinės biologijos magistras

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Bioinžinerija
612J76001
1994 Bakalauro 4 metai I kurse – 72 (priimta 73)
II kurse – 62 (priimta 66)
III kurse – 39 (priimta 45)
IV kurse – 38 (priimta 40)
Technologijos mokslų bakalauras
Bioinžinerija
621J76001
1998 Magistro 2 metai I kurse – 11 (priimta 12)
II kurse – 9 (priimta 10)
Technologijos mokslų magistras
Nanobiotechnologija
621J70003
2011 Magistro 2 metai I kurse – 9 (priimta 11)
II kurse – 8 (priimta 7)
Technologijos mokslų magistras

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Pramoninė biotechnologija
612J70001
2011 Bakalauro 4 metai I kurse – 53
II kurse – 48
III kurse – 44
IV kurse – 42
Biotechnologijų bakalauras
Pramoninė biotechnologija
621J70004
2015 Magistro 2 metai I kurse – 20
II kurse -5
Biotechnologijų magistras
A. STULGINSKIO UNIVERSITETAS, AGRONOMIJOS FAKULTETAS
Augalų biotechnologija
6121FX009
2017 Bakalauro 4 metai Biotechnologijų bakalauras
Agrobiotechnologija
6211FX014
2010 Magistro 2 metai I kurse – 7
II kurse – 11
Biotechnologijų magistras

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, MEDICINOS FAKULTETAS

Medicininė ir veterinarinė biochemija
612C741
2011 Bakalauro 3,5 metų I kurse – 21
II kurse – 22
III kurse – 10
Medicininės ir veterinarinės biochemijos bakalauras