Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „Inostartas“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“. Finansavimo tikslas Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant…

Peržiūrėti

Paskelbtas kvietimas Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

2020 m. Liepos 24 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“.  Ši programa siekia padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą bei prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos…

Peržiūrėti

LBTA prisijungė prie tarptautinio sveikatos technologijų tinklo – ECHAlliance

Lietuvos biotechnologų asociacija džiugiai praneša apie prisijungimą prie globalios sveikatos technologijų tinklo Europos Jungtinio Sveikatos Aljanso – ECHAlliance. ECHAlliance šiuo metu jungia 78 valstybes (Europoje, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Afrikoje, Azijoje, Karibų jūros regione, Amerikos ir Ramiojo vandenyno regione), 700+  organizacijų bei 16,500+ ekspertų. ECHAlliance‘s tarptautinį tinklą sudaro 40+ ekosistemų visame pasaulyje. Ekosistemos yra regioninės organizacijos,…

Peržiūrėti

LBTA COVID-19 kontekste

Lietuvos biotechnologų asociacija aktyviai įsitraukė į kova su COVID-19 pandemija Lietuvoje. Š.m. kovo 15 d. Lietuvoje paskelbus karantiną lietuvių biotechnologų bendruomenė iš viso pasaulio aktyviai komunikavo apie priemones galinčias sustabdyti viruso plitimą Lietuvoje. LBTA įsijungė į bendruomenės ir tarpinstitucinę komunikaciją ir karantino metu bendradarbiavo su VšĮ Versli Lietuva, NSVPL ir kitomis tyrimų laboratorijomis. LBTA sudarė…

Peržiūrėti

Lietuvos bioekonomika potencialo turi – trūksta ambicijų

Lietuvos biotechnologų asociacija pristato Lietuvos bioekonomikos plėtros perspektyvų, įvertinant COVID-19 pandemijos veiksnius, apžvalgą. Apžvalgoje pristatomas platus Lietuvos ekonominio augimo galimybių spektras ir kviečiama ambicingiau pasižiūrėti į Europos Sąjungos susitarimą „Europos žaliasis kursas“ (angl. European Green Deal). 2018 m. Europos Komisija pristatė atnaujintą Europos Sąjungos bioekonomikos strategiją, kurioje nustatė, kad bioekonomika „apima visus sektorius ir sistemas,…

Peržiūrėti