Paskelbtas kvietimas Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

2020 m. Liepos 24 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“.  Ši programa siekia padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą bei prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos…