2020 metų Lietuvos biotechnologijų sektoriaus ir gyvybės mokslų apžvalga

2020-ieji mums visiems buvo kitokie nei įprasta. Pasaulinė pandemija paveikė daugumą pramonės šakų, tuo tarpu biotechnologijos ir gyvybės mokslai šiemet tikrai neliko nuošalyje. Nepaisant neįprastų aplinkybių, šis laikotarpis biotechnologijų sektoriui suteikė daug naujų galimybių prisidėti kovojant su susisklosčiusia situacija. Lietuvos biotechnologijų kūrėjai, mokslininkai – ne išimtis. Pramonės specialistų ir akademinės bendruomenės susitelkimas lėmė glaudų bendradarbiavimą…

Prie LBTA prisijungė dar vienas narys – Inovatyvios medicinos centras

Š.m. gruodžio 7 d. Lietuvos biotechnologų asociacijos Valdybos surengtame balsavime patvirtintas naujas narys, valstybinis mokslinių tyrimų institutas (VMTI) Inovatyvios medicinos centras. Centro misija – mokslinės kompetencijos užtikrinimas, siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės tęstinumui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Centro veiklos tikslai: 1. Vykdyti šalies sveikatos apsaugos ir…

Kviečiame teikti paraiškas EUREKA finansinei priemonei

Paskelbtas kvietimas MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas. Tikslas – skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą,…