Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „Inostartas“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“. Finansavimo tikslas Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant…

Paskelbtas kvietimas Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

2020 m. Liepos 24 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“.  Ši programa siekia padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą bei prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos…

LBTA prisijungė prie tarptautinio sveikatos technologijų tinklo – ECHAlliance

Lietuvos biotechnologų asociacija džiugiai praneša apie prisijungimą prie globalios sveikatos technologijų tinklo Europos Jungtinio Sveikatos Aljanso – ECHAlliance. ECHAlliance šiuo metu jungia 78 valstybes (Europoje, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Afrikoje, Azijoje, Karibų jūros regione, Amerikos ir Ramiojo vandenyno regione), 700+  organizacijų bei 16,500+ ekspertų. ECHAlliance‘s tarptautinį tinklą sudaro 40+ ekosistemų visame pasaulyje. Ekosistemos yra regioninės organizacijos,…

LBTA COVID-19 kontekste

Lietuvos biotechnologų asociacija aktyviai įsitraukė į kova su COVID-19 pandemija Lietuvoje. Š.m. kovo 15 d. Lietuvoje paskelbus karantiną lietuvių biotechnologų bendruomenė iš viso pasaulio aktyviai komunikavo apie priemones galinčias sustabdyti viruso plitimą Lietuvoje. LBTA įsijungė į bendruomenės ir tarpinstitucinę komunikaciją ir karantino metu bendradarbiavo su VšĮ Versli Lietuva, NSVPL ir kitomis tyrimų laboratorijomis. LBTA sudarė…

Lietuvos bioekonomika potencialo turi – trūksta ambicijų

Lietuvos biotechnologų asociacija pristato Lietuvos bioekonomikos plėtros perspektyvų, įvertinant COVID-19 pandemijos veiksnius, apžvalgą. Apžvalgoje pristatomas platus Lietuvos ekonominio augimo galimybių spektras ir kviečiama ambicingiau pasižiūrėti į Europos Sąjungos susitarimą „Europos žaliasis kursas“ (angl. European Green Deal). 2018 m. Europos Komisija pristatė atnaujintą Europos Sąjungos bioekonomikos strategiją, kurioje nustatė, kad bioekonomika „apima visus sektorius ir sistemas,…

2020 metų LBTA visuotinis narių susirinkimas

2020 m. gegužės 28 d. Įvyko LBTA visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta 2019 m. LBTA veiklos ataskaita. Susirinkimo metu svečiai iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) pristatė Lietuvos Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimo projektą, kurio tikslas yra skatinti naujų įmonių kūrimą, žinių perdavimą, komercializavimą, technologijų pažangą ir inovacijas, kartu didinant verslo, verslui…

Bioekonomika

Bioekonomika (bioeconomy) – tai ekonomikos dalis, kuri gamina atsinaujinančias žaliavas (biomasę) ir perdirba šias žaliavas bei biologinės kilmės atliekas į pridėtinę vertę turinčius produktus (Europos bioekonomikos strategija, 2012 m., atnaujinta 2018 m.). Bioekonomikos vystymo tikslai yra apsirūpinimas maistu, tvarus gamtinių išteklių naudojimas, priklausomybės nuo iškastinių (neatsinaujinančių) išteklių mažinimas, prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos mažinimas…

Medicinos technologijos

Kas yra biotechnologija? Biotechnologija – tai gamtos mokslų ir technikos mokslų integracija, siekiant panaudoti organizmus, ląsteles, jų dalis ir mokelulinius analogus produktų gamybai ir paslaugų teikimui (Biotechnologijos apibrėžimas, priimtas 1989 m. Europos Biotechnologijos Federacijos (EFB)). Medicininė (raudonoji) biotechnologija apima tokias sritis kaip naujų vaistų kūrimas, naujų diagnostikos priemonių kūrimas ir naujų gydymo būdų vystymą. Plačiau…

Gyvybės mokslai

Gyvybės mokslai (life sciences) – tai gamtos (biologijos, biochemijos, fizikos, kt.) ir technikos mokslų dalis, tirianti gyvybės reiškinius. Gyvybės mokslų atradimai naudojami sveikatos, medicinos, farmacijos, žemės ūkio, maisto ir kitose mokslo srityse. Lietuvos gyvybės mokslų industrija apima verslo įmones, mokslo ir studijų institucijas bei sveikatos priežiūros įstaigas, veikiančias farmacijos, biotechnologijų, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų, sveikatos…