Bioekonomika

Bioekonomika (bioeconomy) – tai ekonomikos dalis, kuri gamina atsinaujinančias žaliavas (biomasę) ir perdirba šias žaliavas bei biologinės kilmės atliekas į pridėtinę vertę turinčius produktus (Europos bioekonomikos strategija, 2012 m., atnaujinta 2018 m.). Bioekonomikos vystymo tikslai yra apsirūpinimas maistu, tvarus gamtinių išteklių naudojimas, priklausomybės nuo iškastinių (neatsinaujinančių) išteklių mažinimas, prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos mažinimas…

Medicinos technologijos

Kas yra biotechnologija? Biotechnologija – tai gamtos mokslų ir technikos mokslų integracija, siekiant panaudoti organizmus, ląsteles, jų dalis ir mokelulinius analogus produktų gamybai ir paslaugų teikimui (Biotechnologijos apibrėžimas, priimtas 1989 m. Europos Biotechnologijos Federacijos (EFB)). Medicininė (raudonoji) biotechnologija apima tokias sritis kaip naujų vaistų kūrimas, naujų diagnostikos priemonių kūrimas ir naujų gydymo būdų vystymą. Plačiau…

Gyvybės mokslai

Gyvybės mokslai (life sciences) – tai gamtos (biologijos, biochemijos, fizikos, kt.) ir technikos mokslų dalis, tirianti gyvybės reiškinius. Gyvybės mokslų atradimai naudojami sveikatos, medicinos, farmacijos, žemės ūkio, maisto ir kitose mokslo srityse. Lietuvos gyvybės mokslų industrija apima verslo įmones, mokslo ir studijų institucijas bei sveikatos priežiūros įstaigas, veikiančias farmacijos, biotechnologijų, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų, sveikatos…

LBTA projekto BalticBiomass4Value partneris!

LBTA kartu su 17 partnerių vykdo projektą #R095  „Bio-grįstos vertės grandinės atvėrimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value), kuris yra finansuojamas įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg Baltijos jūros regiono (angl. Interreg Baltic Sea Region) programą. Projekto tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono (BJR) viešųjų ir privačių subjektų gebėjimą gaminti ekologiškesnę ir ekonomiškai perspektyvesnę bioenergiją, naudojant naujus biomasės šaltinius…