Socialinių mokslų kolegija prisijungė prie biotechnologų bendruomenės

Socialinių mokslų kolegija yra didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Kolegija siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse. Kolegijoje vystomas alternatyvus mokslo modelis, derinantis praktinių ir teorinių žinių suteikimą su individualumo svarba, nuolatine asmenybės raida bei…

Rugsėjo 17 d. kviečiame į tarptautinę konferenciją „Bio-based Industries Fast Forward“

Lietuvos biotechnologų asociacija kartu su Norvegijos bioenergetikos asociacija, Vokietijos centrine atsinaujinančių išteklių agentūra bei kitais partneriais Baltijos jūros regione kviečia Jus š. m. rugsėjo 17 d. į tarptautinę konferenciją ir verslo tinklaveiklos renginį „Bio-based Industries Fast Forward“.   Renginys vyks virtualiai, tačiau esant galimybei dalyvius iš Lietuvos kviečiame susitikti gyvai Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje,…

Naujas LBTA akademinis narys – Klaipėdos Universitetas

Š.m. rugpjūčio mėnesį prie Lietuvos biotechnologų asociacijos prisijungė reikšmingas akademinis narys – Klaipėdos universitetas. Klaipėdos universitetas – tai daugiasritis, į tarptautinius akademinius tinklus integruotas nacionalinis ir Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų lyderis, kultūros paveldo puoselėtojas ir mokymosi visą gyvenimą centras. Universitete vykdoma daugiau nei 100 trijų pakopų studijų programų, teikiančių asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą…

Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas finansavimui pagal priemonę „Inostartas“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“. Finansavimo tikslas Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant…

Paskelbtas kvietimas Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

2020 m. Liepos 24 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“.  Ši programa siekia padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą bei prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos…

LBTA prisijungė prie tarptautinio sveikatos technologijų tinklo – ECHAlliance

Lietuvos biotechnologų asociacija džiugiai praneša apie prisijungimą prie globalios sveikatos technologijų tinklo Europos Jungtinio Sveikatos Aljanso – ECHAlliance. ECHAlliance šiuo metu jungia 78 valstybes (Europoje, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Afrikoje, Azijoje, Karibų jūros regione, Amerikos ir Ramiojo vandenyno regione), 700+  organizacijų bei 16,500+ ekspertų. ECHAlliance‘s tarptautinį tinklą sudaro 40+ ekosistemų visame pasaulyje. Ekosistemos yra regioninės organizacijos,…

LBTA COVID-19 kontekste

Lietuvos biotechnologų asociacija aktyviai įsitraukė į kova su COVID-19 pandemija Lietuvoje. Š.m. kovo 15 d. Lietuvoje paskelbus karantiną lietuvių biotechnologų bendruomenė iš viso pasaulio aktyviai komunikavo apie priemones galinčias sustabdyti viruso plitimą Lietuvoje. LBTA įsijungė į bendruomenės ir tarpinstitucinę komunikaciją ir karantino metu bendradarbiavo su VšĮ Versli Lietuva, NSVPL ir kitomis tyrimų laboratorijomis. LBTA sudarė…

Lietuvos bioekonomika potencialo turi – trūksta ambicijų

Lietuvos biotechnologų asociacija pristato Lietuvos bioekonomikos plėtros perspektyvų, įvertinant COVID-19 pandemijos veiksnius, apžvalgą. Apžvalgoje pristatomas platus Lietuvos ekonominio augimo galimybių spektras ir kviečiama ambicingiau pasižiūrėti į Europos Sąjungos susitarimą „Europos žaliasis kursas“ (angl. European Green Deal). 2018 m. Europos Komisija pristatė atnaujintą Europos Sąjungos bioekonomikos strategiją, kurioje nustatė, kad bioekonomika „apima visus sektorius ir sistemas,…

2020 metų LBTA visuotinis narių susirinkimas

2020 m. gegužės 28 d. Įvyko LBTA visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta 2019 m. LBTA veiklos ataskaita. Susirinkimo metu svečiai iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) pristatė Lietuvos Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimo projektą, kurio tikslas yra skatinti naujų įmonių kūrimą, žinių perdavimą, komercializavimą, technologijų pažangą ir inovacijas, kartu didinant verslo, verslui…

LBTA projekto BalticBiomass4Value partneris!

LBTA kartu su 17 partnerių vykdo projektą #R095  „Bio-grįstos vertės grandinės atvėrimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value), kuris yra finansuojamas įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg Baltijos jūros regiono (angl. Interreg Baltic Sea Region) programą. Projekto tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono (BJR) viešųjų ir privačių subjektų gebėjimą gaminti ekologiškesnę ir ekonomiškai perspektyvesnę bioenergiją, naudojant naujus biomasės šaltinius…