LBTA COVID-19 kontekste

Lietuvos biotechnologų asociacija aktyviai įsitraukė į kova su COVID-19 pandemija Lietuvoje. Š.m. kovo 15 d. Lietuvoje paskelbus karantiną lietuvių biotechnologų bendruomenė iš viso pasaulio aktyviai komunikavo apie priemones galinčias sustabdyti viruso plitimą Lietuvoje. LBTA įsijungė į bendruomenės ir tarpinstitucinę komunikaciją ir karantino metu bendradarbiavo su VšĮ Versli Lietuva, NSVPL ir kitomis tyrimų laboratorijomis. LBTA sudarė…

Lietuvos bioekonomika potencialo turi – trūksta ambicijų

Lietuvos biotechnologų asociacija pristato Lietuvos bioekonomikos plėtros perspektyvų, įvertinant COVID-19 pandemijos veiksnius, apžvalgą. Apžvalgoje pristatomas platus Lietuvos ekonominio augimo galimybių spektras ir kviečiama ambicingiau pasižiūrėti į Europos Sąjungos susitarimą „Europos žaliasis kursas“ (angl. European Green Deal). 2018 m. Europos Komisija pristatė atnaujintą Europos Sąjungos bioekonomikos strategiją, kurioje nustatė, kad bioekonomika „apima visus sektorius ir sistemas,…

2020 metų LBTA visuotinis narių susirinkimas

2020 m. gegužės 28 d. Įvyko LBTA visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta 2019 m. LBTA veiklos ataskaita. Susirinkimo metu svečiai iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) pristatė Lietuvos Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimo projektą, kurio tikslas yra skatinti naujų įmonių kūrimą, žinių perdavimą, komercializavimą, technologijų pažangą ir inovacijas, kartu didinant verslo, verslui…

LBTA projekto BalticBiomass4Value partneris!

LBTA kartu su 17 partnerių vykdo projektą #R095  „Bio-grįstos vertės grandinės atvėrimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value), kuris yra finansuojamas įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg Baltijos jūros regiono (angl. Interreg Baltic Sea Region) programą. Projekto tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono (BJR) viešųjų ir privačių subjektų gebėjimą gaminti ekologiškesnę ir ekonomiškai perspektyvesnę bioenergiją, naudojant naujus biomasės šaltinius…