1991 m.

Lietuvos biotechnologų asociacijos pirmtaku buvo Lietuvos biotechnologų draugija, kuri buvo įsteigta 1991 m. Vilniaus universiteto prof. Antano Glemžos iniciatyva.
1994 - 1997 m.

 Lietuvos biotechnologų draugija 1994 m. jau turėjo 64 narius, 1995 m. buvo priimta į Europos Biotechnologijos Federaciją (EFB). Organizuoti tarptautiniai renginiai: seminaras „Biotechnologija ir pieno pramonė“ (1996.10.22, Vilnius), konferencija „Angliavandenių perdirbimas“ (1997.10.23-25, Druskininkai).
1998 - 2003 m.

Vėliau, dėl įvairių priežasčių, draugijos, kaip organizacijos, veikla palaipsniui nutrūko, nors kai kurie draugijos nariai ir toliau aktyviai dalyvavo EFB renginiuose bei kitose susijusiose veiklose.
2003 m.

Lietuvos biotechnologų asociacija (LBTA) buvo įkurta 2003 metais, didėjant biotechnologijos svarbai mokslo ir ūkio srityse. Steigiamasis susirinkimas įvyko 2003 m. spalio 14 d. Biotechnologijos institute, jame dalyvavo 19 Lietuvos biotechnologijos specialistų: E. Baškys, V. Butkus, G. Dienys, S. Grigiškis, A.E. Janulaitis, S. Klimašauskas, J. Kulys, D. Levišauskas, A. Lubys, R. Meškys, A. Pauliukonis, V. Razumas, K. Sasnauskas, V. Stanys, V. Šikšnys, A.V. Tamošiūnas, A. Valickas, G. Valinčius, A. Žvirblienė. Prezidentu išrinktas Biotechnologijos instituto direktorius prof. Algimantas Pauliukonis, vice-prezidentu prof. Gervydas Dienys ir iždininku Živilė Navaitė.

LBTA įregistruota LR Juridinių asmenų registre, jai suteiktas paramos gavėjo statusas.

2007 - 2008 m.

2007-2008 metais į LBTA įstojo pirmieji juridiniai nariai (Biotechnologijos ir Biochemijos institutai).