prof-eugenijus-arvydas-janulaitis

Prof. Eugenijus Arvydas Janulaitis

LBTA Garbės nario vardas suteiktas 2011 metais.

Arvydas Janulaitis 1960-1964 m. mokėsi Kauno Medicinos institute (dabar Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas), po po studijas tęsė Leningrado universitete, kurį baigė 1967 m., įgydamas biochemiko specialybę. Biologijos mokslų daktaras (1985 m.), profesorius (1986 m.). 1975-2003 m. dirbo Taikomosios enzimologijos institute (dabar Biotechnologijos institutas) skyriaus vedėjo, o 1989-1992 m. instituto direktoriaus pareigose. 2003-2010 m. bendrovės „Fermentas“ (dabar ThermoFisher Scientific Baltics) mokslo direktorius.

Savo moksline veikla prisidėjo prie genų inžinerijos atsidarimo ir išvystymo pasaulyje, padėjo pagrindus pirmosioms moderniosios biotechnologijos įmonėms „Fermentas“ ir „Biofa“ (dabar Sicor Biotech priklausanti Teva korporacijai), buvo jų steigėju Lietuvoje. Jo ir jo vadovaujamų mokslininkų dėka Lietuvoje atrasta trečdalis visų pasaulyje žinomų restrikcijos fermentų, be kurių genų inžinerijos atsiradimas būtų neįmanomas. Tarptautinėje mokslinėje spaudoje yra paskelbęs daugiau nei 70 publikacijų. Monografijos „Restrikcijos ir modifikacijos fermentai ir jų panaudojimas“ (1989 m.) autorius. 1985-2004 m. dėstė Vilniaus universitete, vadovavo doktorantams. Išugdė pasaulinį pripažinimą pelniusių Lietuvos biotechnologų kartą.

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Europos mokslų akademijos narys (nuo 1993 m.), Švedijos karališkosios inžinerinių mokslų akademijos užsienio narys (nuo 1994 m.). Nuo Sąjūdžio laikų aktyviai dalyvauja formuojant aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų politiką Lietuvoje. Buvo Aukštojo mokslo tarybos nariu, „Žinių ekonomikos forumo“ Tarybos nariu ir šio forumo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku. 1994 m. gavo Lietuvos mokslo premiją, 1999 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi už indėlį į moderniosios biotechnologijos plėtojimą Lietuvoje. 2006 m. įteikta Nacionalinė pažangos premija.